OŚWIADCZENIE

Z przykrością informujemy, że planowany na 26 września, XIV Bieg Zawilca NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Obecna sytuacja epidemiologiczna i obwarowania jakie nakładane są na wszystkich organizatorów imprez masowych, nie pozwoliły na organizację naszej imprezy w zbliżonej formie, którą znają i lubią uczestnicy wcześniejszych edycji.

Dwukrotna zmiana trasy biegu i regulaminu startów, nie zostały zaakceptowane przez organy odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem uczestników.


W związku z brakiem formalnych zgód na przeprowadzenie biegu, jako organizatorzy, zmuszeni jesteśmy odwołać tegoroczną edycję biegu.

Pragniemy również zapewnić, że wszystkie opłaty wpisowe zostaną zwrócone w najbliższych dniach.

Zarząd Stowarzyszenia Złotowski Bieg Zawilca